Publicacions

A Gibernau posem a la seva disposició circulars i la guia fiscal perquè tingui la màxima informació sobre l’actualitat fiscal, comptable, mercantil, civil i immobiliària.

Circulars

Informació sobre l’actualitat fiscal, comptable, mercantil, civil i immobiliària.

CAMPAÑA DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS NO PRODUCTIVOS ( 1 DE OCTUBRE – 30 DE NOVIEMBRE DE 2019) En fecha 24 de mayo de 2019, nuestra firma emitió una circular anunciando la publicación en el DOGC del Decreto ley 8/2019, de 14 de mayo, de......

NOVEDADES EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITPAJD) En fecha 11 de julio de 2019, la Generalitat de Catalunya publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto ley 12/2019, de 9 de julio, de medidas urgentes en......

El Real Decreto-Ley 7/2019, de 18 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler introduce una serie de modificaciones sustanciales respecto del alquiler de vivienda y de su tributación. En relación con el alquiler de vivienda, se introducen las siguientes modificaciones: Ampliación......

Guía fiscal

Aspectos significativos en los ámbitos Fiscal y Mercantil

La nostra Guia fiscal recull els aspectes que, des de el nostre punt de vista, resulten més significatius i que tindran la seva vigència durant l’exercici actual en l’àmbit fiscal, juntament amb altres d’utilitat pràctica.

No obstant això, cal tenir en compte que el contingut de la present Guia inclou les principals modificacions normatives aprovades fins al dia de tancament de la seva redacció, en data 28 de febrer de 2018, quan encara no han estat aprovades les lleis de pressupostos de l’Estat ni de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

D’altra banda, donat el seu caràcter purament informatiu, aquesta Guia només recull aquells aspectes que han estat considerats més rellevants. Addicionalment, rebran informació de les novetats tributàries, així com altres dades d’interès, a través de les nostres circulars informatives o resums monogràfics.

Reiterem que la informació d’aquesta Guia és de caràcter general, no havent aplicar els seus continguts sense l’adequat assessorament i amb les oportunes recomanacions dels professionals del nostre despatx.

Quedem a la seva disposició per comentar qualsevol consulta o aspecte del seu interès, tant dels temes tractats en aquest exemplar, com qualsevol altre en què puguem assessorar-lo.